SMO Uddannelse

Strategi | Viden | Uddannelse | Inspiration | Sparring | Relationer

SMO Uddannelse

SMOacademy afholder kurser, seminarer og andre faglige aktiviteter, der har til formål at ruste ledere og specialister i små og mellemstore interesseorganisationer til at styrke deres egne kompetencer og indfri deres organisations potentiale. 

SMOacademy målretter kurser m.v. til helt specifikke målgrupper. Det er blandt andet direktører, lobbyister, jurister, cheføkonomer, kommunikationschefer, HR-chefer, bestyrelsesformænd og andre nøglepersoner i organisationerne. 

På kurser og seminarer formidler SMOacademy ny inspiration og viden, der styrker deltagernes ledelsesmæssige kompetencer i organisationen. Som deltager får man samtidigt nye værdifuld og inspirerende relationer til ligesindede i andre organisationer samt den bedste faglige og personlige sparring. 

SMOacademy tilbyder desuden helt skræddersyede kurser til organisationer eller organisationsledere, der har særlige behov.
Det får du som deltager på uddannelse hos smoacademy
  • Højt specialiseret efteruddannelse indenfor dit felt
  • Stærkt fagligt netværk med ligesindede i andre SMO'er
  • Koncentreret forløb med fokus på faglighed
  • Sparring og vejledning fra eksperter
  • Mulighed for skræddersyede forløb
  • Alle kurser afsluttes med et diplom

KURSUS FOR TOPLEDERE I INTERESSEORGANISATIONER:
God ledelse af interesseorganisationer
27. - 28. april 2022

Kravene og forventningerne fra medlemmerne, samfundet og det politiske system til interesseorganisationerne bliver konstant skærpet. Organisationerne skal levere synlige resultater overfor medlemmerne, både på politisk interessevaretagelse, vidensformidling, netværk og medlemsservice. Det stiller nye krav til topledelsen, der skal evne at være både foreningsorienterede, forretningsorienterede og politisk orienterede.
 
"God ledelse af interesseorganisationer" er en grunduddannelse i organisationsledelse for direktører og andre topfolk med ledelsesansvar i små og mellemstore interesseorganisationer. 

Yderligere oplysninger ved Svend Gunbak.

GRUNDUDDANNELSE FOR RÅDGIVERE I INTERESSEORGANISATIONER:
Politisk forståelse og interessevaretagelse
for organisationer
1. - 2. juni 2022

Det er kamp om opmærksomheden og den politiske indflydelse, og hvis man skal have indflydelse skal man evne at forstå og levere værdi ind i de politiske processer. Særligt de små og mellemstore interesseorganisationer er under pres, og de skal evne at leve op til kravene fra medlemmerne og fra det politiske system. Ellers mister de indflydelse og betydning. De politiske rådgivere og lobbyister i SMO'erne skal rustes til at understøtte organisationernes troværdighed, betydning og synlighed og til at skabe konkrete resultater for medlemmerne. Samtidigt skal de forstå de særlige dynamikker i interesseorganisationerne. 

"Politisk forståelse og interessevaretagelse for organisationer" er en grunduddannelse for rådgivere, lobbyister og politiske konsulenter i små og mellemstore organisationer. Her klædes den komplette rådgiver på med viden, selvindsigt, kompetencer og værktøjer. 

Yderligere oplysninger ved Svend Gunbak.

BESTYRELSESUDDANNELSE FOR INTERESSEORGANISATIONER:
Ledelse og strategi for interesseorganisationer
21. - 22. september 2022

Interesseorganisationerne skal i stigende grad agere professionelt for at klare sig og leve op til forventningerne og kravene fra medlemmer, medier, det politiske system og andre interessenter. En stærk og strategisk ledelse er afgørende for organisationernes overlevelse og evne til at indfri medlemmernes forventninger. Bestyrelserne i organisationerne skal derfor også være professionelle og formå at tænke strategisk og forretningsorienteret. Samtidigt skal de skabe forudsætningerne for organisationens politiske resultater. Bestyrelsesmedlemmerne skal kende og forstå deres rolle i organisationen. 

"Ledelse og strategi for interesseorganisationer" er en grunduddannelse for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer. Deltagerne klædes på med viden, værktøjer og rammer for bestyrelsesarbejdet. 

Yderligere oplysninger ved Svend Gunbak.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om mulighederne for kursus, seminar, workshops m.v. hos SMOacademy,
er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.