SMO Uddannelse

Strategi | Viden | Uddannelse | Inspiration | Sparring | Relationer

SMO Uddannelse

SMOacademy afholder kurser, seminarer og andre faglige aktiviteter, der har til formål at ruste ledere og specialister i små og mellemstore interesseorganisationer til at styrke deres egne kompetencer og indfri deres organisations potentiale. 

SMOacademy målretter kurser m.v. til helt specifikke målgrupper. Det er blandt andet direktører, lobbyister, jurister, cheføkonomer, kommunikationschefer, HR-chefer, bestyrelsesformænd og andre nøglepersoner i organisationerne. 

På kurser og seminarer formidler SMOacademy ny inspiration og viden, der styrker deltagernes ledelsesmæssige kompetencer i organisationen. Som deltager får man samtidigt nye værdifuld og inspirerende relationer til ligesindede i andre organisationer samt den bedste faglige og personlige sparring. 

SMOacademy tilbyder desuden helt skræddersyede kurser til organisationer eller organisationsledere, der har særlige behov.
Det får du som deltager på uddannelse hos smoacademy
  • Højt specialiseret efter-uddannelse indenfor dit felt.
  • Stærkt fagligt netværk med ligesindede i andre SMO'er.
  • Koncentreret forløb med fokus på faglighed.
  • Sparring og vejledning fra eksperter.
  • Mulighed for skræddersyede forløb.
  • Alle kurser afsluttes med et diplom.

BESTYRELSESUDDANNELSE:
Bestyrelsesuddannelse for foreninger og interesseorganisationer
2. oktober og 7. november 2023

SMOacademy tilbyder en bestyrelsesuddannelse for foreninger og interesseorganisationer. Formålet med bestyrelsesuddannelsen i SMOacademy er at ruste bestyrelsesmedlemmer og topledere i foreninger og interesseorganisationer til på bedste vis at varetage opgaven og ansvaret for ledelse af foreningen til gavn for medlemmerne.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og topledere i frivillige og professionelle foreninger og interesseorganisationer. 

SPECIALKURSUS:
Overenskomstmatematik
26. oktober 2023

Et intensivt et-dages specialkursus for medarbejdere, som arbejder med overenskomstforhandlinger enten som forhandlere eller beregnere i organisationer og virksomheder i den private sektor. Med teknikken i centrum styrkes deltagernes forståelse af centrale begreber og teknikken bag dem.

Formålet er at skabe en forståelse af hvilke elementer, der skal til for at omkostningsberegne en overenskomstskitse og ikke mindst de kritiske antagelser bag. Dette giver deltageren en større sikkerhed i beregning og fortolkning af overenskomstresultatet.

Yderligere oplysninger ved Svend Gunbak

Kontakt

Hvis du vil vide mere om mulighederne for kursus, seminar, workshops m.v. hos SMOacademy,
er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.