Specialkursus:
Forretningsorienteret organisationsudvikling

Kursus for topledere, mellemledere og specialister, der vil udvikle deres forening
og skabe et stærkere økonomisk og medlemsmæssigt fundumant under foreningen.

Kursus: 
Forretningsorienteret organisationsudvikling

Foreninger og interesseorganisationer er under konstant pres for at levere mere værdi til medlemmerne. Mange foreninger har vigende medlemstal eller medlemstal, der er betydeligt under ambitionsniveauet. Foreningerne er samtidigt fastlåst i strukturer, sædvaner og velerhvervede rettigheder, der gør det vanskeligt at forny foreningen og skabe nye indtægtskilder og skaffe flere medlemmer.

Der er brug for nytænkning i organisationsverdenen. Der er brug for en mere forretningsorienteret tilgang til udvikling og ledelse af foreninger og interesseorganisationer, så de skaber attraktive og mere varierede medlemskaber, nye indtægtskilder og et stærkere økonomisk fundament, så foreningerne har de økonomiske og medlemsmæssige forudsætninger for at indfri medlemmernes forventninger om indflydelse, værdi og resultater for kontingentet. Det skal kunne betale sig at være medlem.

Formålet med specialkurset er at give deltagerne nye perspektiver, nye ideer og konkrete værktøjer til at udvikle organisationer til at være mere attraktive, konkurrencedygtige, forretningsorienterede og økonomisk bæredygtige.


Målgruppe

Kurset i forretningsorienteret organisationsudvikling henvender sig til topledere og bestyrelsesmedlemmer samt nøglemedarbejdere og mellemledere med ansvar for udvikling af foreningen, økonomistyring eller hvervning af medlemmer.

kursus i forretningsorienteret organisationsudvikling

Specialkurset i forretningsorienteret organisationsudvikling afholdes i København: 

tirsdag den 31. oktober kl. 9 til 17 

Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor at man tilmelder sig hurtigt.Dit udbytte

Efter gennemført kursus har du og din forening:

 
EN SAMLET FORSTÅELSESRAMME AF NØDVENDIGHEDEN FOR AT STYRKE DEN ØKONOMISKE BÆREDYGTIGHED I FORENINGEN
Indsigt i variationen i forretningsmodellerne i organisationsverdenen
En forretningsorienteret tilgang til udvidelse af foreningens økonomiske og medlemsmæssi-ge fundament
Indsigt i potentialet for nye typer af medlemskaber og nye kontingentstrukturer
Ny inspiration til alternative indtægtskilder, brugerbetalte services, abonnementsmodeller m.v.
Værktøjer til udformning af business cases som beslutningsgrundlag
Dybere indsigt i hele processen fra markedsanalyse til produktudvikling, markedsføring og salg i foreninger og interesseorganisationer
Inspiration til beslutningsprocessen i ledelse og bestyrelse af nye offensive initiativer

Kurset giver dig og din forening nye værktøjer, viden og inspiration til at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed af foreningen, og dermed til at skabe mere værdi for medlemmerne.

Kursusledelse

Uddannelsen ledes af Thomas Torp, der er administrerende direktør i GRAKOM og forfatter til bogen God Organisationsledelse. 

Thomas Torp har over 35 års erfaring med frivillig og professionel ledelse af foreninger og interesseorganisationer, både som direktør og som bestyrelsesmedlem. Tilmelding

Deltagelse i kurset koster 12.500 kr. plus moms.

Ved flere deltagere fra samme forening opnås rabat.
Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor, at man tilmelder sig hurtigt.
Tilmelding sker på mail til torp@smoacademy.dk.