SMO Forum

Danmarks stærkeste faglige fællesskab for ledere og specialister
i små og mellemstore interesseorganisationer

SMO Forum

SMO Forum er et fagligt og kollegialt fællesskab for ledere og specialister i små og mellemstore interesseorganisationer.

Formålet med SMO Forum er at skabe stærkere ledelse af SMO’erne.
Det sker gennem vidensformidling, inspiration og relationsopbygning med andre ledere, hvor deltagerne bibringes en stærkere indsigt i og forståelse af politik, samfund og organisationsledelse.

I SMO Forum vil du møde de mest erfarne og relevante politikere, embedsmænd, forskere, økonomer og topaktuelle organisationsledere.

SMO Forum afholder 10 møder om året, heraf 4-6 fysiske forummøder og de resterende møder er online briefinger. 
Det får du som medlem af SMo Forum
  • Stærkt fagligt forum med andre SMO-ledere
  • Ny viden og inspiration fra spændende oplægsholdere
  • 4-6 årlige forummøder med relevante faglige temaer
  • 4-6 årlige online briefinger med højaktuelle temaer
  • Nyhedsbrev fra SMOacademy med nyt fra og til SMO'erne

Bliv medlem

Bliv medlem af SMO Forum. Det eneste krav er, at du har en ledende position eller en anden nøglerolle i en interesseorganisation.

Pris for deltagelse i SMO Forum er 12.500 kr. plus moms årligt. 

Hvis du vil være medlem af SMO Forum eller vide mere om deltagerkredsen eller om indholdet ved arrangementerne, er du velkommen til at kontakte Svend Gunbak eller Thomas Torp på telefon eller mail.

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 8.00 - 9.00
Er der grund til at arbejde med data?
SMO Online Briefing

Sammen med Jesper Claus Larsen stiller vi skarpt på veje og afveje i forbindelse med brug af data og indsigter i interessevaretagelse. 

Hvordan kan data bidrage til at skærpe forståelsen af os selv, vores situation, vores muligheder og handlerum? 

Jesper vil give os en indføring i arbejdet med data og indsigter – og hvordan de kan være afgørende som udgangspunkt for interessevaretagelse. 

Jesper har i 25 år beskæftiget sig med befolkningsundersøgelser, vælgeradfærd, politisk kommunikation og kampagne samt interessevaretagelse. Han var fra 2007 til 2016 analysechef for Socialdemokratiet på Christiansborg. Jesper har igennem årene haft ledende stillinger i Post Danmark, Advice, DMA Research og Primetime. I dag er han uafhængig rådgiver og Pollster med speciale i befolknings- og vælgeranalyse og ejer af analysevirksomheden Electica.   

Jesper har i en årrække været fast tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, hvor han underviser i politisk kommunikation og kampagne samt analysemetoder. Han er en ofte anvendt vælgerekspert i medierne.

Torsdag den 15. september 2022 kl. 8.00 - 10.00
Mens vi venter på valget...
SMO Forummøde i København

Folketingsvalget nærmer sig, og den vigtigste politiske opgave for små og mellemstore interesseorganisationer er nu at ruste sig til tiden efter valget. En ny sammensætning af Folketinget, måske en ny regering og under alle omstændigheder nye politiske dagsordner, muligheder og trusler. 
Hvad kan man som SMO gøre inden valget, og hvordan gør man klar til at positionere sig og øve indflydelse fra starten efter valget?

Svend Gunbak har tre årtiers erfaring med politisk rådgivning og lobbyist for nogle af de største danske virksomheder og organisationer.

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 8.00 - 9.00
Sådan stifter man et parti!
SMO Online briefing

Kom med ind i baglokalet og hør hvordan man i praksis stifter et politisk parti, der starter som en SMO med ambitioner om mere. 

Jakob Engel-Schmidt var moderaternes første partisekretær og afløses nu, så han kan træde ind i en ny rolle hos Moderaterne. Jakob vil fortælle om den store opgave, det har været at gå fra ideen om et nyt parti til at man rent faktisk har et opstillingsberettiget parti med partiorganisation, kandidater, politisk program, vedtægter, medarbejdere og en realistisk mulighed for at få mandater ved det kommende Folketingsvalg.

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 8.00 - 10.00
Hellere stor og vågen...?

SMO Forummøde i København

Er der brug for at SMO’erne slår sig sammen med andre for at opnå mere styrke? Det kan ske på mange forskellige måder. Man kan fusionere med andre foreninger, tilslutte sig en af de største organisationer eller man kan etablere mere uformelle samarbejder. Der sker store forandringer i organisationsverdenen i disse år. Mange mindre organisationer slår kræfterne sammen for at blive større og stærkere.

Fra lille til stor - Historien om
Green Power Denmark set fra Solkraften

Dansk Solkraft blev etableret i 2021 for at give solenergivirksomhederne en politisk stemme. Nu er foreningen gået sammen med Dansk Energi og Wind Denmark i en helt ny grøn erhvervsorganisation Green Power Denmark. Hvad er egentligt baggrunden herfor? Hvorfor vælger tre organisationer med klare stemmer af slå kræfterne sammen. Hvilke overvejelser er gjort om politisk indflydelse? Vi drøfter fusioner og formelle samarbejder som vejen til styrket interessevaretagelse. Vi får besøg af Thomas Aarestrup Jepsen, tidligere direktør i Dansk Solkraft og nu direktør for kommunikation og public affairs hos Green Power Denmark


SMO Inspiration

På mødet præsenteres til inspiration to andre cases, hvor SMO'er går sammen i forskellige former for samarbejde. Mads Brandstrup fra Danske Medier og Thomas Torp fra GRAKOM levere begge et lille indlæg, der supplerer indlægget fra Thomas Jepsen til en samlet drøftelse af muligheder og udfordringer i fusioner og samarbejder, der skal styrke SMO'ernes muligheder for at varetage medlemmernes interesser.

Onsdag den 20. april 2022 kl. 8.00 - 9.00 
Efter kommunalvalget
- hvad sker de næste fire år?

SMO Online Briefing

Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Århus og næstformand for KL giver en politisk status for kommunerne efter kommunalvalget og et bud på, hvad der skal ske på det kommunale område de næste fire år. 

Mange små og mellemstore interesseorganisationer har kommunalpolitiske interesser. Her er muligheden for at påvirke dagsordenen direkte overfor KL's næstformand og tidligere formand.

Mødeplan for SMO Forum

onsdag den 9. februar
Kl. 8.00 - 10.00
SMO Forummøde 
Tidligt ind i Finansloven
Christian Rabjerg Madsen og Christopher Arzrouni 

tirsdag den 15. marts
Kl. 8.00 - 10.00           
SMO Forummøde     
Den agile erhvervsorganisation
Jakob Brandt og
Jacob Stahl Otte

onsdag den 20. april

Kl. 8.00 - 9.00               
SMO Online Briefing         
Efter kommunalvalget - hvad sker der de næste fire år?
Jacob Bundsgaard

tirsdag den 17. maj

Kl. 8.00 - 10.00
SMO Forummøde  
Hellere stor og vågen...?
Thomas Jepsen, Mads Brandstrup og Thomas Torp

onsdag den 22. juni

Kl. 8.00 - 9.00               
SMO Online Briefing
Sådan stifter man et politisk parti
Jacob Engel-Schmidt

torsdag den 15. september

Kl. 8.00 - 10.00
SMO Forummøde  
Mens vi venter på valget. Vær beredt på tiden efter valget

Svend Gunbak

tIrsdag den 11. OKtober

Kl. 8.00 - 9.00
SMO Online Briefing    
Er der grund til at arbejde med data?

v/ Jesper Claus Larsen
tirsdag den 8. NOVEmber
Kl. 8.00 - 10.00         
SMO Forummøde     
Ny regering - nye udfordringer for SMO'erne?
v/ Repræsentant for regeringen

ONSdag den 7. DEcember

Kl. 8.00 - 9.00
SMO Online Briefing
OK2023 bag scenen
v/...

onsdag den 11. januar 23

Kl. 8.00 - 10.00                
SMO Forummøde

Tirsdag den 7. februar 23
Kl. 8.00 - 9.00
SMO Online Briefing
torsdag den 16. marts 23 

Kl. 8.00 - 10.00
SMO Forummøde