SMO Forum

Danmarks stærkeste faglige fællesskab for ledere og specialister
i små og mellemstore interesseorganisationer

SMO Forum

SMO Forum er et fagligt og kollegialt fællesskab for ledere og specialister i små og mellemstore interesseorganisationer.

Formålet med SMO Forum er at skabe stærkere ledelse af SMO’erne.
Det sker gennem vidensformidling, inspiration og relationsopbygning med andre ledere, hvor deltagerne bibringes en stærkere indsigt i og forståelse af politik, samfund og organisationsledelse.

I SMO Forum vil du møde de mest erfarne og relevante politikere, embedsmænd, forskere, økonomer og topaktuelle organisationsledere.

SMO Forum afholder 10 møder om året, heraf 4-6 fysiske forummøder og de resterende møder er online briefinger. 
Det får du som medlem af SMo Forum
  • Stærkt fagligt forum med andre SMO-ledere
  • Ny viden og inspiration fra spændende oplægsholdere
  • 4-6 årlige forummøder med relevante faglige temaer
  • 4-6 årlige online briefinger med højaktuelle temaer
  • Invitationer til særlige events, kurser, møder m.v.

Bliv medlem

Bliv medlem af SMO Forum. Det eneste krav er, at du har en ledende position i en interesseorganisation.

Pris for deltagelse i SMO Forum er 12.500 kr. plus moms årligt. 

Hvis du vil være medlem af SMO Forum eller vide mere om deltagerkredsen eller om indholdet ved arrangementerne, er du velkommen til at kontakte Svend Gunbak eller Thomas Torp på telefon eller mail.

Torsdag den 16. marts kl. 15.00 - 17.00
Ligestilling - Hvad er
brancheforeningernes
ansvar og rolle?

SMO Forummøde

Natalia Rogaczewska er stifter og direktør af VÆRDBAR og direktør i Kvindeøkonomien.

Natalia giver os et indblik i, hvordan arbejdet med ligestilling har bevæget sig fra nice-to-do til need-to-do for brancheforeningerne og ikke mindst deres medlemmer: 

Hvad er udfordringerne og mulighederne for at bruge dagsordenen strategisk – og hvordan kan vi komme i mål?

Kommende møder i SMO Forum

 
16. marts 2023
brancheorganisationers ansvar i ligestillingen

v/ Natalia Rogaczewska, direktør for Kvindeøkonomien og Værdbar
SMO Forummøde kl. 15.00 - 17.00

13. april 2023
SMO'ernes muligheder og ansvar for grøn omstilling
v/ Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening
SMO Online Briefing kl. 8.00 - 9.00

12. maj 2023
Den digitale smo

SMO Forummøde kl. 8.00 - 10.00

21. juni 2023
Hvordan sætter man som smo en nyttig politisk dagsorden?
SMO Online Briefing kl. 8.00 - 9.00

19. september 2023
smo'ernes politiske interessevaretagelse i eu

SMO Forummøde kl. 15.00 - 17.00

4. oktober 2023
Folketingets åbning og en ny politisk sæson
v/ Repræsentant fra regeringen
SMO Online Briefing kl. 8.00 - 9.00

9. november 2023
markedsføring og medlemshvervning for smo'er

SMO Forummøde kl. 8.00 - 10.00

5. december 2023
Mobiliseringskraft - om evnen til at aktivere internt og eksternt 
SMO Online Briefing kl. 8.00 - 9.00

Afholdte møder i SMO Forum

   

   

   

11. januar 2023

Forretningsorienteret organisationsledelse
Thomas Torp, GRAKOM Kommunikationsindustrien


7. december 2022

OK23 bag scenen
Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening
11. oktober 2022
Er der grund til at arbejde med data?
Jesper Claus Larsen, Electica

15. SEptember 2022

Mens vi venter på valget. Vær beredt
Svend Gunbak, Gunbak PA

22. JUNI 2022
Sådan stifter man et politisk parti
Jakob Engel-Schmidt, Moderaterne   


17. maj 2022

Hellere stor og vågen...?
Thomas Jepsen, Green Power Denmark og Mads Brandstrup, Danske Medier

20. april 2022

Efter kommunalvalget - hvad sker der de næste fire år?
Jacob Bundsgaard, borgmester i Århus og næstformand for KL

15. marts 2022
Den agile erhvervsorganisation
Jakob Brandt, SMV Danmark og
Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark

9. februar 2022
Tidligt ind i Finansloven
Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet og Christopher Arzrouni, tidl. Finansministeriet 

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 8.00 - 9.00
Er der grund til at arbejde med data?
SMO Online Briefing

Sammen med Jesper Claus Larsen stiller vi skarpt på veje og afveje i forbindelse med brug af data og indsigter i interessevaretagelse. 

Hvordan kan data bidrage til at skærpe forståelsen af os selv, vores situation, vores muligheder og handlerum? 

Jesper vil give os en indføring i arbejdet med data og indsigter – og hvordan de kan være afgørende som udgangspunkt for interessevaretagelse. 

Jesper har i 25 år beskæftiget sig med befolkningsundersøgelser, vælgeradfærd, politisk kommunikation og kampagne samt interessevaretagelse. Han var fra 2007 til 2016 analysechef for Socialdemokratiet på Christiansborg. Jesper har igennem årene haft ledende stillinger i Post Danmark, Advice, DMA Research og Primetime. I dag er han uafhængig rådgiver og Pollster med speciale i befolknings- og vælgeranalyse og ejer af analysevirksomheden Electica.   

Jesper har i en årrække været fast tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, hvor han underviser i politisk kommunikation og kampagne samt analysemetoder. Han er en ofte anvendt vælgerekspert i medierne.

Torsdag den 15. september 2022 kl. 8.00 - 10.00
Mens vi venter på valget...
SMO Forummøde i København

Folketingsvalget nærmer sig, og den vigtigste politiske opgave for små og mellemstore interesseorganisationer er nu at ruste sig til tiden efter valget. En ny sammensætning af Folketinget, måske en ny regering og under alle omstændigheder nye politiske dagsordner, muligheder og trusler. 
Hvad kan man som SMO gøre inden valget, og hvordan gør man klar til at positionere sig og øve indflydelse fra starten efter valget?

Svend Gunbak har tre årtiers erfaring med politisk rådgivning og lobbyist for nogle af de største danske virksomheder og organisationer.

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 8.00 - 9.00
Sådan stifter man et parti!
SMO Online briefing

Kom med ind i baglokalet og hør hvordan man i praksis stifter et politisk parti, der starter som en SMO med ambitioner om mere. 

Jakob Engel-Schmidt var moderaternes første partisekretær og afløses nu, så han kan træde ind i en ny rolle hos Moderaterne. Jakob vil fortælle om den store opgave, det har været at gå fra ideen om et nyt parti til at man rent faktisk har et opstillingsberettiget parti med partiorganisation, kandidater, politisk program, vedtægter, medarbejdere og en realistisk mulighed for at få mandater ved det kommende Folketingsvalg.

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 8.00 - 10.00
Hellere stor og vågen...?

SMO Forummøde i København

Er der brug for at SMO’erne slår sig sammen med andre for at opnå mere styrke? Det kan ske på mange forskellige måder. Man kan fusionere med andre foreninger, tilslutte sig en af de største organisationer eller man kan etablere mere uformelle samarbejder. Der sker store forandringer i organisationsverdenen i disse år. Mange mindre organisationer slår kræfterne sammen for at blive større og stærkere.

Fra lille til stor - Historien om
Green Power Denmark set fra Solkraften

Dansk Solkraft blev etableret i 2021 for at give solenergivirksomhederne en politisk stemme. Nu er foreningen gået sammen med Dansk Energi og Wind Denmark i en helt ny grøn erhvervsorganisation Green Power Denmark. Hvad er egentligt baggrunden herfor? Hvorfor vælger tre organisationer med klare stemmer af slå kræfterne sammen. Hvilke overvejelser er gjort om politisk indflydelse? Vi drøfter fusioner og formelle samarbejder som vejen til styrket interessevaretagelse. Vi får besøg af Thomas Aarestrup Jepsen, tidligere direktør i Dansk Solkraft og nu direktør for kommunikation og public affairs hos Green Power Denmark


SMO Inspiration

På mødet præsenteres til inspiration to andre cases, hvor SMO'er går sammen i forskellige former for samarbejde. Mads Brandstrup fra Danske Medier og Thomas Torp fra GRAKOM levere begge et lille indlæg, der supplerer indlægget fra Thomas Jepsen til en samlet drøftelse af muligheder og udfordringer i fusioner og samarbejder, der skal styrke SMO'ernes muligheder for at varetage medlemmernes interesser.

Onsdag den 20. april 2022 kl. 8.00 - 9.00 
Efter kommunalvalget
- hvad sker de næste fire år?

SMO Online Briefing

Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Århus og næstformand for KL giver en politisk status for kommunerne efter kommunalvalget og et bud på, hvad der skal ske på det kommunale område de næste fire år. 

Mange små og mellemstore interesseorganisationer har kommunalpolitiske interesser. Her er muligheden for at påvirke dagsordenen direkte overfor KL's næstformand og tidligere formand.