Bestyrelsesuddannelse for
foreninger og interesseorganisationer

Uddannelse for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og topledere
i frivillige og professionelle foreninger og interesseorganisationer

Bestyrelsesuddannelse hos SMOacademy

Er du bestyrelsesmedlem eller topleder i en forening eller interesseorganisation? Er du rustet til opgaven?

Foreningsledelse stiller store krav, fordi foreningerne skal som aldrig før levere resultater og konkret værdi til medlemmerne. At lede en forening er særligt kompliceret, fordi man både skal være foreningsorienteret, forretningsorienteret og politisk orienteret. Det kræver særlige kompetencer.

SMOacademy tilbyder en bestyrelsesuddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer og topledere i foreninger og interesseorganisationer. Formålet er at ruste lederne bedst muligt til at varetage opgaven og ansvaret for foreningsledelse til gavn for medlemmerne.

Målgruppe

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og topledere i frivillige og professionelle foreninger og interesseorganisationer.
Bestyrelsesuddannelsen for foreninger og interesseorganisationer
Bestyrelsesuddannelsen foregår i København og varer én dag. 

Hold 1/2024
  • 28. maj kl. 9 - 17


Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor at man tilmelder sig hurtigt.

Dit udbytte

Efter gennemført bestyrelsesuddannelse har du:

 
En sammenhængende forståelsesramme for ledelsesopgaven og bestyrelsesarbejdet
Indblik i de særlige udfordringer og opgaver, der er forbundet med netop organisationsledelse
Konkrete værktøjer og kompetencer til anvendelse i bestyrelsesarbejdet
Indsigt i din og bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til foreningens strategi, økonomistyring, daglige ledelse, relationer til eksterne interessenter og til medlemmerne
Indsigt i dine pligter og ansvar som bestyrelsesmedlem samt viden om hvordan du bedst bidrager til god organisationsledelse
Konkrete anbefalinger til styrkelse af dit eget og din forenings bestyrelsesarbejde

Det er ikke kun dig, der får udbytte af din deltagelse i bestyrelsesuddannelsen hos SMOacademy. Din forening får gavn af mere indsigtsfulde og kompetente bestyrelsesmedlemmer, der har en samlet forståelsesramme for ledelsesopgaven og indsigt i, hvordan de bedst muligt bidrager positivt til foreningens udvikling og styrkelse til gavn for medlemmerne.

Uddannelsens indhold

Bestyrelsesuddannelsen foregår i København og varer én dag.

På uddannelsen kommer vi gennem følgende temaer:

  • Foreningens udfordringer, formål, kerneopgaver og strategi
  • Gennemslagskraften og forhandlingsplatformen
  • Kravene til egenskaber og kompetencer i ledelse af foreninger og interesseorganisationer
  • Bestyrelsen rolle, ansvar og kerneopgaver
  • Ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktion
  • Introduktion til God Organisationsledelse
  • Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder forretningsorden, dagsorden m.m.
  • Bestyrelsens sammensætning og evaluering
  • Bestyrelsens indre liv, kultur og samarbejde

Kursusledelse

Uddannelsen ledes af Thomas Torp, der er partner i rådgivningsvirksomheden Krüger & Torp Advisory. Thomas Torp rådgiver interesseorganisationer om strategi, organisation og ledelse samt om politisk interessevaretagelse.

Thomas Torp har over 35 års erfaring med frivillig og professionel ledelse af foreninger og interesseorganisationer, både som direktør og som bestyrelsesmedlem. 

Han er desuden forfatter til bogen "God Organisationsledelse".
Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende mail til thomas@krugertorp.dk.
Du er også velkommen til at henvende dig på mail eller tlf. 25 21 85 80, hvis du vil vide mere.

Deltagelse i uddannelsen koster 9.500 kr. plus moms. 
Ved flere deltagere fra samme forening opnås rabat.
Fakturering og betaling sker ved tilmelding. 

I prisen er inkluderet én times personlig rådgivning og sparring om bestyrelsesarbejde og ledelse.