Bestyrelsesuddannelse for
foreninger og interesseorganisationer

Uddannelse for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og topledere
i frivillige og professionelle foreninger og interesseorganisationer

Bestyrelsesuddannelse hos SMOacademy

Foreninger og interesseorganisationer oplever i disse år et markant stigende forventningspres fra både medlemmer og andre interessenter.

Der skal i stigende grad leveres værdi for kontingentet, konkurrencen om medlemmernes og interessenternes tid er blevet større og særligt de små og mellemstore foreninger udfordres på den langsigtede økonomiske og faglige bæredygtighed.

Foreningerne skal være dygtigere og mere agile. Det kræver en professionel ledelse i bestyrelse og direktion, der både er foreningsorienteret og forretningsorienteret.

Bestyrelsesmedlemmer i demokratiske foreninger rekrutteres normalt fra medlemsskaren, og de valgte er som regel hverken professionelle bestyrelsesmedlemmer eller topledere fra organisationsverdenen. De har derfor brug for at blive rustet til at lede en forening eller interesseorganisation i dagens Foreningsdanmark.

Formålet med bestyrelsesuddannelsen i SMOacademy er at ruste bestyrelsesmedlemmer og topledere i foreninger og interesseorganisationer til på bedste vis at varetage opgaven og ansvaret for ledelse af foreningen til gavn for medlemmerne.

Målgruppe
Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og topledere i frivillige og professionelle foreninger og interesseorganisationer.
Bestyrelsesuddannelsen for foreninger og interesseorganisationer
Bestyrelsesuddannelsen foregår i København og afvikles i to moduler á en dags varighed.

Hold 1/2023
 • 2. oktober kl. 9 - 17
 • 7. november kl. 9 - 17


Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor at man tilmelder sig hurtigt.

Dit udbytte

Efter gennemført bestyrelsesuddannelse har du:

 
En sammenhængende forståelsesramme for ledelsesopgaven og bestyrelsesarbejdet
Indblik i de særlige udfordringer og opgaver, der er forbundet med netop organisationsledelse
Konkrete værktøjer og kompetencer til anvendelse i bestyrelsesarbejdet
Indsigt i din og bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til foreningens strategi, økonomistyring, daglige ledelse, relationer til eksterne interessenter og til medlemmerne
Indsigt i dine pligter og ansvar som bestyrelsesmedlem samt viden om hvordan du bedst bidrager til god organisationsledelse
Konkrete anbefalinger til styrkelse af dit eget og din forenings bestyrelsesarbejde

Det er ikke kun dig, der får udbytte af din deltagelse i bestyrelsesuddannelsen hos SMOacademy. Din forening får gavn af mere indsigtsfulde og kompetente bestyrelsesmedlemmer, der har en samlet forståelsesramme for ledelsesopgaven og indsigt i, hvordan de bedst muligt bidrager positivt til foreningens udvikling og styrkelse til gavn for medlemmerne.

Uddannelsens indhold

Bestyrelsesuddannelsen foregår i København og afvikles i to moduler á en dags varighed. Der må beregnes lidt hjemmearbejde.

Modul 1:
Foreningens rolle, ansvar og udfordringer

På modul 1 gennemgås blandt andet følgende med fokus på bestyrelsens rolle:

 • Foreningernes udfordringer og perspektiver
 • Formål, kerneopgaver, strategi og strategiske mål
 • Foreningen og stakeholderne
 • Foreningen og medlemmerne, kommunikation, services og medlemsdemokratiet
 • Kravene til egenskaber og kompetencer i ledelse af foreninger og interesseorganisationer
 • Bestyrelsens kerneopgaver

Modul 2:
Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejde

På modul 2 gennemgås blandt andet følgende:

 • Bestyrelsen rolle og ansvar, kerneopgaver og pligter
 • Bestyrelsens rolle i strategiarbejdet
 • Ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktion
 • Introduktion til God Organisationsledelse
 • Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder forretningsorden, dagsorden m.m.
 • Ledelse af bestyrelsen og planlægning og afvikling af bestyrelsesmøder
 • Bestyrelsens sammensætning, rekruttering og evaluering
 • Bestyrelsens indre liv, kultur og samarbejde

Kursusledelse

Uddannelsen ledes af Thomas Torp, der er selvstændig rådgiver indenfor ledelse og udvikling af interesseorganisationer og forfatter til bogen God Organisationsledelse. 

Thomas Torp er blandt andet tidligere administrerende direktør for GRAKOM Kommunikationsindustrien, og han har over 35 års erfaring med frivillig og professionel ledelse af foreninger og interesseorganisationer, både som direktør og som bestyrelsesmedlem. 

Der deltager topledere fra organisationsverdenen og 
eksperter som gæsteundervisere.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende mail til thomas@thomastorp.dk.
Du er også velkommen til at henvende dig på mail eller tlf. 25 21 85 80, hvis du vil vide mere.

Deltagelse i uddannelsen koster 16.500 kr. plus moms for 2 moduler.
Ved flere deltagere fra samme forening opnås rabat.