Akademiet for ledere, bestyrelsesmedlemmer
og specialister i små og mellemstore interesseorganisationer

Viden | Uddannelse | Inspiration | Sparring | Relationer

SMOacademy er grundlagt for at styrke SMO'erne - de små og mellemstore organisationer. Det er vores ambition at gøre interesseorganisationerne klogere og dygtigere til at interessevaretage og skabe værdi for medlemmerne.

SMOacademy er Danmarks første og eneste akademi, der tilbyder specialiseret viden og uddannelse til ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer i SMO'er.

SMOacademy afholder kurser, seminarer og andre typer af lærende aktiviteter, der bringer nøglepersoner i små og mellemstore interesseorganisationer sammen i et løft af videns- og kompetenceniveauet i SMO'erne.

Kontakt

Svend Gunbak

+45 53 60 41 80
svend@gunbakadvisory.dk

Thomas Torp

+45 25 21 85 80                                            thomas@krugertorp.dk