Specialkursus i 
overenskomstmatematik

Et intensivt endags specialkursus for nøglemedarbejdere, ledere og fagpolitikere, som arbejder med overenskomstforhandlinger i både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer og virksomheder.

Specialkursus
Overenskomstmatematik

Kurset er et intensivt endags specialkursus for nøglemedarbejdere, ledere og fagpolitikere, som arbejder med overenskomstforhandlinger i både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer og virksomheder.

Alle arbejdsgiverforeninger og fagforeninger har brug for kompetencer til at foretage konsekvensberegninger at forhandlingsforslag og -resultater. Metoden og teknikken kan bruges både i de store overenskomster og i de mindre og mellemstore lokal- og virksomhedsaftaler.

Med metoden i centrum styrkes deltagernes forståelse af centrale begreber og teknikken bag. Deltagerne får kvalificeret deres tekniske forståelse og indsigt til før, under og efter overenskomstforhandlingerne.

Specialkursus i overenskomstmatematik
Kurset foregår i København og varer én dag. 
 • 14. marts 2024 kl. 9 - 17

Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor at man tilmelder sig hurtigtKursets indhold

 • Hvad skal der til for at konsekvensberegne en overenskomst? Lønstatistik, beregningsmetode og kritiske antagelser. Kan man regne på alt?
 • Hvordan opgør man overenskomstdækningen?
 • Statistikgrundlag – hvordan er lønstatistikken sat sammen? Forskellige statistikudbydere.
 • Lønbegreber – hvorfor er det vigtigt?
 • Reallønsudvikling. Historisk – hvordan opgøres den?
 • Typer af overenskomster – normalløn og minimalløn
 • Hvordan påvirker en stigning i overenskomstens lønsatser overenskomstens gennemsnitsløn?

 • Hvordan beregnes udgift ved pensionsstigninger.
 • Omkostninger ved frihed.
 • De ”bløde pakker” – udgift ved forbedringer i bestemmelser om barns 1. sygedag, sygefravær og barsel.
 • Beregning af tillæg
 • Det samlede resultat – periodisering, overhæng, budget.
 • Omkostningsbegreber.
 • Hvordan kommunikeres resultaterne til interne og eksterne stakeholders? Hvem er de?

Dit udbytte

Efter gennemført specialkursus har du og din organisation eller virksomhed:

 
EN SAMMENHÆNGENDE FORSTÅELSE FOR DE RAMMER, SOM OMGIVER FORHANDLINGERNE
EN GRUNDLÆGGENDE FORSTÅELSE FOR DET LØNSTATISTISKE GRUNDLAG FOR OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE
ET GRUNDLÆGGENDE INDBLIK I DE BEREGNINGSMETODER, SOM ER DET METODISKE GRUNDLAG FOR BEREGNINGERNE AF OVERENSKOMSTERNES OMKOSTNINGSELEMENTER
INDBLIK I DE SÆRLIGE STATISTISKE OG METODISKE UDFORDRINGER, DER ER FORBUNDET MED KONSEKVENSBEREGNINGER AF OVERENSKOMSTER
KONKRETE VÆRKTØJER OG KOMPETENCER, SOM KAN ANVENDES I SÅVEL FORREDELSESFASEN AF OG AFVIKLINGEN AF OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE
EVNE TIL AT KOMMUNIKERE MED ANDRE FAGLIGHEDER UNDER FORHANDLINGERNE

Kursusledelse

Kurset ledes af Henrik Bech, som siden 1994 har arbejdet med omkostningsberegninger og analyser af overenskomster på virksomhedsniveau, i den statslige sektor og i den private sektor. 

Henrik driver sin egen rådgivningsvirksomhed, hvor han har læst opgaver inden for dette felt for både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. 

Henrik har blandt andet haft ansættelser i Finansministeriet, Novo Nordisk, Lønkommissionens sekretariat og i Dansk Arbejdsgiverforening.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende mail til henrik@henrikbechconsult.dk

Har du/I spørgsmål, så ring til kursets faglige leder Henrik Bech på tlf. 61 31 11 63.

Det er muligt at tilmelde mere end 1 deltager.

Pris pr. deltager på kr. 12.500 + moms. Fakturering og betaling sker ved tilmelding.