Forretningsudvikling og vækststrategi
for brancheforeninger

Nye perspektiver, nye idéer og konkrete værktøjer til at udvikle interesseorganisationer og foreninger
til at være mere attraktive, konkurrencedygtige, forretningsorienterede og økonomisk bæredygtige

Masterclass
Forretningsudvikling og vækststrategi for brancheforeninger

Brancheforeninger og erhvervsorganisationer er under konstant pres for at levere mere værdi til medlemmerne. Mange foreninger har vigende medlemstal eller medlemstal, der er betydeligt under ambitionsniveauet. Foreningerne er samtidigt fastlåst i strukturer, sædvaner og velerhvervede rettigheder, der gør det vanskeligt at forny foreningen og skabe nye indtægtskilder og skaffe flere medlemmer.

Der er brug for nytænkning i foreningerne. Der er brug for en mere forretningsorienteret tilgang til strategi, udvikling og ledelse, så brancheforeningerne skaber attraktive og mere varierede medlemskaber, nye indtægtskilder og et stærkere økonomisk fundament, så foreningerne har de økonomiske og medlemsmæssige forudsætninger for at indfri medlemmernes forventninger om indflydelse, værdi og resultater for kontingentet. Det skal kunne betale sig at være medlem.

Formålet med masterclass i forretningsudvikling og vækststrategi er at give deltagerne nye perspektiver, nye ideer og konkrete værktøjer til at udvikle deres foreninger til vækst og til at være mere attraktive, konkurrencedygtige, forretningsorienterede og økonomisk bæredygtige.

Målgruppe

Masterclass i forretningsudvikling og vækststrategi for brancheforeninger henvender sig til topledere og bestyrelsesmedlemmer samt nøglemedarbejdere og mellemledere i brancheforeninger, arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer med ansvar for udvikling af foreningen, økonomistyring eller hvervning af medlemmer.

masterclass i forretningsudvikling og vækststrategi
Kurset foregår i København og varer én dag. 
  • 16. maj 2024 kl. 9 - 17

Der er et begrænset antal pladser, og det anbefales derfor at man tilmelder sig hurtigt.
Dit udbytte

Efter gennemført masterclass har du og din forening:

 
En samlet forståelsesramme af nødvendigheden for at styrke den økonomiske bæredygtighed i foreningen
Indsigt i variationen i forretningsmodellerne i organisationsverdenen
En forretningsorienteret tilgang til udvidelse af foreningens økonomiske og medlemsmæssige fundament
Indsigt i potentialet for nye typer af medlemskaber og nye kontingentstrukturer
Ny inspiration til alternative indtægtskilder, brugerbetalte services, abonnementsmodeller m.v.
Værktøjer til udformning af business cases som beslutningsgrundlag
Dybere indsigt i hele processen fra markedsanalyse til produktudvikling, markedsføring og salg i foreninger og interesseorganisationer
Inspiration til beslutningsprocessen i ledelse og bestyrelse af nye offensive initiativer


Denne masterclass giver dig og din forening nye værktøjer, viden og inspiration til at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed af foreningen, og dermed til at skabe mere værdi for medlemmerne.

Kursusledelse

Masterclass i forretningsudvikling og vækststrategi ledes af Thomas Torp, der er partner i rådgivningsvirksomheden Krüger & Torp Advisory. Thomas Torp rådgiver interesseorganisationer om strategi, organisation og ledelse samt om politisk interessevaretagelse.

Thomas Torp har over 35 års erfaring med frivillig og professionel ledelse og udvikling af foreninger og interesseorganisationer, både som direktør og som bestyrelsesmedlem. 

Han er desuden forfatter til bogen "God Organisationsledelse".
Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende mail til thomas@krugertorp.dk.
Du er også velkommen til at henvende dig på mail eller tlf. 25 21 85 80, hvis du vil vide mere.

Deltagelse i denne masterclass koster 9.500 kr. plus moms. 
Ved flere deltagere fra samme forening opnås rabat.
Fakturering og betaling sker ved tilmelding. 

I prisen er inkluderet én times personlig rådgivning og sparring om forretningsudvikling og vækststrategi.

Tilmelding er bindende. Dog er tilmelding ikke personlig, og hvis du bliver forhindret, er du altid velkommen til at give din plads til en anden deltager fra din virksomhed/organisation. Vi forbeholder os retten til at aflyse eller flytte kurset ved utilstrækkeligt antal tilmeldte. Eventuelle ændringer i programmet meddeles senest 2 dage før kursusstart.